Kontakt

Tolkkraft Sverige AB

Kvalificerade uppdrag för företag, institutioner och myndigheter ställer höga krav på de tolkar vi sammarbetar med. Vilket bl.a. innebär att de arbetar neutralt och med sekretessansvar. Många har dessutom specialkompetens inom områden som juridik, ekonomi, teknik och medicin.

Vi erbjuder

Bokning

                     

Ring 010-177 44 44

eller maila

bokning@tolkkraft.se

 Ekonomi


Ring 010-177 44 44

eller maila

faktura@tolkkraft.se

 
 
 


www.tolkkraft.se

info@tolkkraft.se

Telefon 010-177 44 44